Regulamin zakupów

Postanowienia ogólne:

 1. Zasady działania Sklepu www.chlebbezglutenowy.eu zostały sprecyzowane w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin zawiera informacje o produktach, określa warunki ich zamawiania oraz postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy.
 3. Każdy Użytkownik, który zamierza skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną Sklepu zobowiązany jest to przestrzegania Regulaminu
 4. W sprawach, które nie zostały ujęte w Regulaminie mają zastosowanie: przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.13 kwietnia 2018 r.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. 30 kwietnia 2018 r.) oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).

Informacje o produktach oraz sposobie ich zamawiania:

 1. Sklep www.chlebbezglutenowy.eu prowadzi sprzedaż na terenie całej Polski.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
 3. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, przy czy, te złożone od poniedziałku do czwartku do godziny 24:00 będą realizowane dnia następnego. W przypadku złożenia zamówienia w piątki, soboty, niedziele lub dni świąteczne będzie ono realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 4. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień przez Klienta
 5. Jeżeli wystąpią okoliczności, które uniemożliwią Sklepowi realizację danego zamówienia, wtedy zastrzega on sobie prawo do jej wstrzymania lub odroczenia na określony czas. Zobowiązuje się tym samym o powstałych niedogodnościach powiadomić Klienta
 6. Wpisany przez Klienta adres w formularzu zamówień jest punktem, do którego zostanie dostarczony zamówiony towar
 7. Klient może wybrać odpowiadający mu sposób dostawy
 8. Koszt dostawy ponosi Klient
 9. Klient ma możliwość osobistego odbioru towaru
 10. Ceny produktów oferowanych na stronie www.chlebbezglutenowy.eu zawierają podatek VAT
 11. Ceną wiążącą dla Klienta jest ta, która obowiązuje w chwili zamówienia produktu
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz wprowadzania nowego asortymentu do sprzedaży, a także wycofania już istniejących
 13. Produkty mogą zostać objęte promocją. Szczegółowe postanowienia w sprawie promocji będą określone w materiałach reklamowych związanych z dana akcją
 14. Klient dokonuje płatności za pomocą dostępnych bramek płatniczych "PayU" oraz "imoje". Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pobraniem i opłacenia go przy odbiorze przesyłki.
 15. Zamówienie będzie realizowane, gdy: Klient dokona płatności i zostanie pozytywnie zweryfikowany
 16. Do każdej sprzedaży wystawiany jest paragon lub faktura VAT wg preferencji Klienta

Odstąpienie od umowy i reklamacje:

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia przez niego niezgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem, a w szczególność gdy został on uszkodzony podczas dostawy
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który nie jest konsumentem na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który jest konsumentem, ale zawarł umowę dotyczącą produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia lub produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu, a złożył on reklamację po upływie terminu ważności produktu na podstawie art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. W pozostałych przypadkach Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówienia. Ma on wtedy obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy
 4. Stroną ponoszącą koszty przesyłki w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy jest w każdym przypadku Sprzedawca
 5. Odstąpienie od umowy powinno być złożone w formie oświadczenia na formularzu dostępnym na stronie internetowej
 6. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 14 od otrzymania oświadczenia Klienta od odstąpienie od umowy do zwrotu płatności dokonanych przez niego, włącznie ze zwrotem kosztów przesyłki
 7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie zarówno papierowej, elektronicznej jak i ustnej i powinna zawierać: dane osobowe wraz z adresem do korespondencji, datę otrzymania produktu, opis jego wad oraz wynikające z tego roszczenia Klienta
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona dnia następnego, w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych. O skutkach jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę
 9. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca musi dostarczyć do Klienta towar wolny od wad