Polityka Prywatności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 tj. z późn. zm.) udostępniono poniżej Politykę Prywatności i Plików Cookies (obowiązuje od 28 października 2019 roku).

Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.chlebbezglutenowy.eu jest firma Piekarnia J. M. Żurek (zwana dalej Sklepem) z siedzibą w Odonowie nr 90, posiadająca numery NIP 6620050975 oraz REGON 290599503.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba przebywająca na stronie i korzystająca z niej
 3. Klientem jest każda osoba lub firma, która dokona zakupu

Postanowienia

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika są Piekarnie Polskie J. M. Żurek
 2. Wszelkie dane osobowe, które na potrzeby zakupu są wprowadzone do formularza zamówienia lub Użytkownik poda w korespondencji ze Sklepem są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm).
 3. Dane Użytkownika gromadzone w trakcie zamówienia będą wykorzystywane wyłącznie do celów jego realizacji oraz w ramach prowadzenia ewidencji sprzedaży. Każdy Klient ma prawo wglądu oraz ewentualnej korekty swoich danych osobowych. Może się także zwrócić z prośbą o wykreślenie go z listy Klientów.
 4. Sklep gromadzi dane osobowe dotyczące : imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz danych pochodzących z plików cookies. 5. W celu zrealizowania umowy Sklep może udostępnić dane Klienta do operatorów systemów płatności.
 5. Sklep przetwarza dane osobowe i wykorzystuje je w następujących celach:
  • do realizacji usług na postawie art. ust 1 b) RODO
  • na podstawie dodatkowej zgody udzielonej przez Użytkownika, działając zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Sklep może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Użytkownik może cofnąć udzieloną wcześniej zgodę.
  • Na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Sklep może wysyłać na podany adres mailowy oferty handlowe lub przekazywać je telefonicznie
 6. Sklep dokłada wszelkich starań by chronić i zabezpieczać powierzone mu przez Użytkowników dane osobowe tak, by nie dostały się one w posiadanie osób do tego niepowołanych. W związku z tym połączenia płatności elektronicznych będą wykonywane za pomocą szyfrowanego połączenia
 7. Klient ma prawo do przeglądania, poprawiania i kasowania swoich danych osobowych
 8. Klient ma możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej
 9. Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pliki cookies

 1. W naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies.
 2. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone równocześnie do korzystania ze stron internetowych. Zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz specjalny numer.
 3. Dzięki plikom cookies można dostosować zawartość stron internetowych do preferencji Użytkownika, poprzez tworzenia anonimowych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookies to powinien wyłączyć tę opcje w ustawieniach przeglądarki. Ograniczenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).